Parlamentul RM a votat modificarile privind repartizarea fondului rutier pentru autoritatile publice locale

Published on: Fri, 10/03/2017 - 21:39
Comunicat de presă

Azi, 10 martie 2017, Parlamentul Republicii Moldova cu 83 voturi (din 88 deputați prezenți în ședința) a aprobat, în a doua lectură, proiectul de lege nr 507 din 22.12.2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (cu referire la modificarea Legii fondului rutier și a Legii privind finanțele publice locale).

Acest proiect de lege reprezintă un pas absolut important și deosebit de necesar pentru implementarea documentelor strategice aprobate de Parlament și Guvern precum: Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2020, Strategia Națională de Descentralizare, Strategia Națională de Dezvoltare Regională, Strategia de Transport și Logistică 2013-2022.

Prin aprobarea acestui proiect de lege vom fi cu un pas mai aproape de implementarea unui mecanism de întreținere a drumurilor bazat pe performanță, mult mai aproape de un fond rutier de generația a II-a cu o repartizare clară și transparentă a mijloacelor, în care utilizatorii drumurilor sunt cei care prin intermediul delegaților săi decid prioritățile investiționale.

Proiectul de Lege propus, prevede operarea unor modificări în Legea fondului rutier și Legea privind finanțele publice locale în urma cărora 50% din volumul total aprobat prin Legea bugetului de stat anuală din taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova către Autoritățile Publice Locale de nivelul I, în funcție de numărul populației prezente în unitățile teritorial-administrative respective, iar Autorităților Publice Locale de nivelul II – mijloace financiare din fondul rutier, pentru reparația și întreținerea drumurilor publice locale de interes raional, în funcție de lungimea acestora, exprimată în kilometri echivalenți.

Astfel, în anul 2017, APL I vor primi 385,9 mil lei repartizate după numărului populației prezente în unitatea administrativ-teritorială, ceea ce ar însemna aproximativ 115 mii lei la mia de locuitori. În același timp, APL de nivelul II pentru întreținerea unei infrastructuri de drumuri locale de circa 3112 km echivalenți (din totalul de 10721 km echivalenți), consiliile raionale vor primi aproximativ 350 mil lei, ceea ce prezintă aproximativ 110 mii lei pentru 1 km echivalent.

Cu aceste mijloace financiare, APL I si APL II vor putea finanța studiile de fezabilitate și proiectarea drumurilor locale, vor avea mijloace pentru întreținerea de iarnă și pentru lucrări de întreținere curentă, dar, poate, cel mai important este faptul că APL vor avea mijloace pentru coparticipare pentru accesarea finanțării din fonduri destinate infrastructurii sau pentru coparticipare în inițiative private. Acest proiect de lege reprezintă o reformă esențială în vederea eficientizării întreținerii drumurilor locale și un pas înainte în vederea instituirii unui fond rutier de generația a II-a, contribuind la realizarea unui cadru stabil şi mecanism transparent de finanţare a întreţinerii şi reparației drumurilor publice.