Ministru

Biografie:

Nume: Chirinciuc Iurie

Data naşterii: 29.05.1961
Locul naşterii: s. Costuleni, raionul Ungheni
Naționalitatea: român
E-mail: iurie.chirinciuc@mtid.gov.md
Stare matrimonială: căsătorit, 2 copii
Blogg: http://www.chirinciuc.md/ 

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

 

2015 – prezent  

Ministru al Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor

2014 – 2015

Parlamentul Republicii Moldova      

 

Deputat

1998 –  2013

„ROVIGO” SRL

 

Director

1997 – 1998  

Concern „MOLDACOM” SA

 

Vicepreședinte

1992 – 1997  

„Saturn” SRL

 

Director executiv

1992 – 1992  

Întreprinderea republicană „Angrogoscom”

 

Director adjunct,

1990– 1992

Ministerul Comerțului

 

Consilier al Ministrului, Șef Secție Politica de Cadre

1985 – 1990

Colegiul National de Comerț din Republica Moldova.

Lector, Director Adjunct

 

ALTE ACTIVITĂȚI

 

2015

Membru al Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigarea situației de la BEM, Banca Socială și Unibank. Autor al Raportului de opinie separată privind situația de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank cu reconstituirea cronologiei evenimentelor și  demascarea intereselor ascunse și regizorilor din umbră

 

2011-2014

Consilier în cadrul Consiliului raional Ungheni

mai 2006

Delegat  la „WORLD FURNITURE CONGRESS” , Palma di Mallorca convocat de UEA (Uniunea Europeană a Producătorilor de Mobilă)

2004

Coautor al cărții „L`economie mondiale“, publicată la Iași

2004 – 2011 

Fondator și președinte al „Asociației Producătorilor de Mobilă din Republica Moldova”,  care din 2005 devine membra cu drepturi depline a UEA (Uniunea Europeană a  Producătorilor de Mobilă)

2008–2014

Președinte și finanțator a clubului de fotbal „FC COSTULENI“

2011–2013    

Președinte a Uniunii Producătorilor de Mobilă din Republica Moldova; 

2005-2013 

Autorul mai multor publicații științifice în domeniul economiei

1992-2014

Președinte al comisiei de examinare la Colegiul Național de Comerț , Academia de Studii Economice din Republica Moldova și  Universitatea de Stat din Moldova.

 

 

STUDII 

 

1978 – 1981

1981 – 1985

Colegiul Național de Comerț  din mun. Chișinău, specializarea Merceologia și Organizarea Comerțului cu mărfuri alimentare
Specialitatea: Merceolog    

Universitatea de Stat din Republica  Moldova

Specialitatea:  Economia Comerțului și Merceologie.

Calificare: Merceolog  de calificare  înaltă

2014 – prezent

 

Doctorand ASEM, catedra Management, cu tema de cercetare: „Managementul alianțelor strategice”.

 

APTITUDINI PERSONALE

 

Bine organizat, un bun manager, dedicat proiectelor pe care le desfășoară. A inițiat și a gestionat mai multe afaceri în domeniul industriei mobilei și agriculturii 

 

Limba maternă 

 

Română

   

Limbi străine cunoscute (Autoe-valuare)

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

   

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

 

Rusă

 

C2

Utilizator experi-mentat

C2

Utilizator experi-mentat

C2

Utilizator experi-mentat

C2

Utilizator experi-mentat

C2

Utilizator experi-mentat

Italiană

 

B2

Utilizator  indepen-dent

B2

Utilizator  indepen-dent

B2

Utilizator  indepen-dent

B2

Utilizator  indepe-ndent

A2

Utilizator

elementar

Franceză

 

A2

Utilizator elementar

A2

Utilizator elementar

A2

Utilizator elementar

A2

Utilizator elementar

A1

Utilizator elementar

Viceministru

Biografie:

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 

 

26/08/2015–Prezent

Viceministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor

Guvernul Republicii Moldova, Chișinău (Republica Moldova)

 

03/08/2015–19/08/2015

Consilier al Cabinetului Ministrului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor

Guvernul Republicii Molodva, Chișinău (Republica Moldova)

 

25/02/2015–29/07/2015

Asistent parlamentar netitular

Parlamentul Republicii Moldova, Chișinău (Republica Moldova)

Asigurarea asistenței și consultanței Deputatului în:

Analiza proiectelor de acte legislative și a legislției în vigoare, ce reglementează domeniul economic.

Elaborarea proiectelor de acte legislative.

Elaborarea amendamentelor la proiectele de acte legislative.

 

01/12/2012–Prezent

Vicepreședinte Asociația Națională de Marketing (ANM)

Asociația Națională de Marketing
Bănulescu -Bodoni, 61; of 408., MD-2005 Chișinău (Republica Moldova)
http://anm.md

Planificarea și organizarea activităților din cadrul ANM

Elaborarea Codului de Conduită ”TOP” pentru Marketerii din Republica Moldova

Elaborarea ghidului de bune practici în marketing pentru companiile din Republica Moldova.

Elaborarea, analiza și interpretarea rezultatelor SPEN -ului ”Studiul modului de percepție de către cetățenii din Republica Moldova a stării economiei Naționale” (anual)

Activități de analiză și consultanță în afaceri și studii de piață pentru companiile: S.A. ”Franzeluța”, MACIP (Centrul Moldo-American pentru Inițiativă Privată), ANTIM (Asociația Națională a Tinerilor Manageri ), SmadShop.md, ș.a

Tipul sau sectorul de activitate Marketing și Logistică

 

01/09/2006–Prezent

Lector Superior ASEM

Catedra marketing și logistică ASEM
Bănulescu -Bodoni, 61;, MD-2005 Chișinău (Republica Moldova)
http://ase.md

Elaborarea și predarea cursurilor de Logistică Internă, Logistică Integrată și Logistică Internațională pentru ciclul I și II Master.

Coordonarea tezelor de licență și master .

Coordonarea proiectelor de cercetare (Licență an III).

Coordonarea activității de practică a studenților.

Organizarea și conducerea activităților de curs și seminar.

Evaluarea tezelor de licență, master și doctor în cadrul seminariilor catedrei de Marketing și Logistică.

Tipul sau sectorul de activitate Invățămînt Superior

 

13/03/2015

Expert economic

Institutul European de Studii Politice din Republica Moldova, Chișinău (Republica Moldova).

 

EDIFICAREA  STATULUI ŞI A  NAŢIUNII, TRANZIŢIA  NETERMINATĂ ŞI PRINCIPALELE PROVOCĂRI PENTRU DEMOCRAŢIA  DIN  MOLDOVA

 

Studiul legăturii dintre evoluția economiei naționale și procesul de tranziție din Republica Moldova.

Analiza impactului indicatorilor macroeconomici asupra proceselor democratice din Republica Moldova.

Criza BEM și fluctuațiile de pe piața financiar - valutară și modul în care acestea pot afecta democrația din Republica Moldova.

Interacțiunea cu audienții IESPM.

 

01/04/2014–31/05/2014

Expert economic asociat

Asociația pentru Politică Externă
str. Sciusev 64., MD-2012 Chișinău (Republica Moldova)
www.ape.md

Analiza spațiilor economice comune existente

Definirea Conceptului de Spațiu Economic Unic/Comun, dintre regiunea transnistreană și Republica Moldova.

Elaborarea unui itinerar conceptual concret necesar de parcurs pentru crearea unui spațiu economic  unic/comun dintre Republica Moldova și regiunea transnistreană.

Elaborarea recomandărilor către Biroul pentru Reintegrare a Republicii Moldova, Ministerul Economiei și Guvernului Republicii Moldova precum și pentru reprezentanții regiunii transnistrene, recomandări ce ar permite crearea și integrarea Republicii Moldova și a regiunii transnistrene într-un spațiu economic unic/comun.

 

13/02/2014–16/02/2014

Trainer/Expert

ANTIM, Chisinau (Republica Moldova)
www.antim.org

Trainer în cadrul proiectului de susținere a proprietarilor de afaceri mici și mijlocii.

Tipul sau sectorul de activitate Consultanță și suport în afaceri.

 

11/11/2013–18/11/2013

Trainer / expert economic

Proiectul U.E. - ”Bijuterii medievale cetățile Hotin, Soroca, Suceava”, Soroca (Republica Moldova)

Elaborarea unui training de marketing pentru consolidarea capacităților antreprenoriale ale reprezentanților mediului de afaceri și ai autorității publice locale în vederea creșterii atractivității turistice a localității.

Conducerea trainingului și evaluarea competențelor acumulate de participanți.

Asigurarea unei comunicări ulterioare între participanți.​

 

04/03/2013

Invitat în calitate de expert economic

Institutul European de Studii Politice din Republica Moldova, Chișinău (Republica Moldova)

Studiul legăturii dintre criza economică globală și criza instituțională și impactul acesteia asupra Republicii Moldova.

Elaborarea unei rețete economice pentru situația Republicii Moldova.

Interacțiunea cu audienții IESPM. ​

 

09/2011–03/12/2012

Expert economic

MR-Euro Consulting, Chișinău (Republica Moldova)

Elaborarea și conducerea studiilor de piața.

​Consultanță în afaceri.

Consultanță de marketing.

Management de proiecte.

 

2011

Trainer / Expert economic

În cadrul școlii de vară ”Europa și noi”, organizată de Fundația Est-Europeană și Centrul Pro Europa Comrat, Chișinău (Republica Moldova)

Elaborarea unui studiu privind impactului Crizei economice globale asupra economiei UE și a Republicii Moldova.

Analiza perspectivei economică post-integraționiste a Republicii Moldova.

Prezentarea studiului și Interacțiunea cu audienții.

 

2011

Trainer / Expert economic

MACIP – Centrul Moldo-American pentru Inițiativa Privată,, Chișinău (Republica Moldova)

Elaborarea cursurilor de Marketing pentru reprezentanții micului business.

Instruirea întreprinzătorilor în efectuarea activităților de marketing în cadrul întreprinderii.

Evaluarea practicilor de marketing desfășurate în cadrul unităților economice patronate de audienți.

 

24/12/2010–26/02/2011

Marketing auditor

Starnet, Chișinău (Republica Moldova)

Analiza activității call center-ului companiei​.

Elaborarea sugestiilor și recomandărilor pentru ridicarea calității serviciilor prestate de acest call centru.

Motivarea angajaților pentru a asigura un nivel înalt de servire în interacțiunea cu consumatorii.

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

 

02/10/2010–07/07/2015

Doctor în Științe Economice

 

Catedra Marketing și Logistică ASEM, Chișinău (Republica Moldova)

Diplomă de Doctor în Științe Economice

serie DR Nr. 2151

 

 

Absolvent al Institutului European de Studii Politice

 

Institutului European de Studii Politice din Republica Moldova
str. 16/1, Puşkin, MD-2012 Chisinau (Republica Moldova)
http://ipp.md

Competențe generale:

​Comunicare și negociere.

Sinteză și expunere.

Competențe profesionale:

​Analiza implicațiilor deciziilor politice asupra mediului de afaceri.

Rezolvarea studiilor de caz propuse pentru analiză.

Elaborarea soluțiilor alternative pentru diferite probleme politice și socio-economice.

Luări de cuvânt în cadrul meselor rotunde organizate inclusiv în cadrul Consiliului Europei (Strasbourg).

 

2005–2006

Absolvent al Modulului de Integrare Europeană Jean Monnet

 

Centru de Studii Europene, univ. Al. I. Cuza, Iași (România)

Competențe generale:

​Cunoașterea motivelor și a principiilor care au stat la baza constituirii Uniunii Europene.

Cunoașterea modului de funcționare a organismelor Uniunii Europene.

Cunoașterea perspectivelor de dezvoltare acestei structuri de guvernare colectivă și dezvoltarea unei poziții critice cu referire la politicile și mecanismele cu care se operează în cadrul acesteia.

 

2002–2006

Licențiat în Economie,

 

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA), Univ. Al.I. Cuza, Iași, România, Iași (România)

Competențe generale:

​Limba engleză, limba germană, optimizări liniare,

Modul psihopedagogic.

Competențe profesionale:

Științe economice.

(Marketing, Marketing internațional, Comunicare și negociere în afaceri, statistică, contabilitate, finanțe, monedă și credit, relații economice internaționale, comerț internațional, microeconomie, macroeconomie, științe politice, ș.a.)

Practică de licență și practică de producție.

Cunoștințe privind sisteme de gestiune a bazelor de date.

 

COMPETENŢE PERSONALE

 

 

Limba(i) maternă(e)

română

 

 

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

 

engleză

C1

C2

C2

C1

C1

franceză

C1

B2

B2

B2

B2

 

Alliance Française de Moldavie

germană

A2

A2

A1

A2

A1

rusă

C2

C2

C1

C2

C1

 

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

 

Competenţe de comunicare

Bune abilități de comunicare, dobândite în urma activităților desfășurate în cadrul Academiei de Studii Economice, în calitate de Lector Superior și în cadrul Asociației Naționale de Marketing, în calitate de Vicedirector.

Excelențe abilități de interacțiune cu tinerii și persoanele de afaceri dezvoltate în cadrul trainingurilor conduse în perioada 2011 - 2014.

Bune abilități de comunicare în cadrul dezbaterilor publice și a emisiunilor televizate dobândite în urma participării la mese rotunde și emisiuni organizate de diferite instituții media (Publika tv, Jurnal tv, Prime, TV7, Radio Europa Liberă, TVR, Moldova 1, ProTV)

 

Competenţe organizaţionale/manageriale

Leadership (În calitate de vicedirecor ANM sunt responsabil de o echipă de aproximativ 100 de oameni, operatorii de teren și membri ANM, cu suportul cărora se realizează planul de acțiuni al asociației).

Bune competențe organizaționale au fost dobândite în calitate de membru fondator al Asociației Naționale de Marketing 2012 și a Asociației Tinerilor Români din Basarabia și Bucovina 2005, actualmente ATRAG.

Bune abilități de conducere dobândite în calitate de proprietar al unui club de fitness și body building din municipiul Chișinau.

 

Competenţe dobândite la locul de muncă

O bună cunoaștere a proceselor de management al activităților de marketing

O bună cunoaștere a proceselor logistice și a managementului ​unui lanț de aprovizionare-livrare

Un bun organizator și mentor (în calitate de membru organizator și membru juriului în cadrul concursului studențesc inter-universitar, anual: ”Cel mai bun proiect de marketing”).

Un bun mentor în calitate de autor al campaniei de solidarizare Causes - ”Vrem serviciu clienți gratuit pentru toți clienții Moldcell” (https://www.causes.com/causes/805589-vrem-serviciu..

Competențe în controlul proceselor activităților desfășurate și eradicarea limitărilor care afectează scopurile de calitate sau timp propuse.

Abilități de identificare și exploatare a constrangerilor.

 

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea informaţiei

Comunicare

Creare de conţinut

Securitate

Rezolvarea de probleme

 

Utilizator experimen-tat

Utilizator experimen-tat

Utilizator indepen-dent

Utilizator indepen-dent

Utilizator indepen-dent

 

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

 

Stăpânirea la nivel avansat a pachetului office​.

(word, excell, power point, prezentări 3D )

bune cunoștințe de editare HTML dobândite în procesul de administrare a blogului personal.

Stăpânirea instrumentelor google (google docs și calendar)

Viceministru

Biografie:

Locul de munca vizat /

 Aria ocupationala

 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor

Viceministru.

 

 

Experienta profesionala

 

Perioda

 

2006 – august 2015, AVOCAT

2012 - Fondator, membru al Grupului de Consultanță și Avocatură ”Lexconsult”

2010 – 2015, Avocat în cadrul Cabinetului Avocatului „Serghei Bucataru”

2009 –2010, Avocat, Şef al Biroului de Avocaţi „LEXTAL”

2006 – 2009 ,  AVOCAT, Biroul Asociat de Avocaţi „JUST”.

2006-2007  Moderator al Emisiunii „Noi şi Legea”, Radio „Sănătatea”.(temele 2005- 2006 Avocat Stagiar, la Biroul Asociat de Avocaţi „JUST”.

2004 – 2006 Reprezentant al Persoanelor fizice şi Juridice în Instanţele Judiciare ale Republicii Moldova.

 

 

 

Educatie si formare

 

Perioda

 

2006 – 2007

Calificarea / diploma obtinuta

 

Master în Drept

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

Drept Procesual Penal; Drept Penal.

Metodologie de cercetare ştiinţifică

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

Academia „Ştefan cel Mare”

 

 

 

Perioda

 

2001 – 2005.

Calificarea / diploma obtinuta

 

Licenţiat în Drept.

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

Drept Civil; Drept Financiar; Drept Funciar; Drept Penal; Drept Procesual Penal.

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

Universitatea de Stat din Moldova

 

 

 

Perioda

 

1989 – 2001.

Calificarea / diploma obtinuta

 

Bacalaureat.

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

Profilul umanist.

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

Liceul Toretic „Petru Rareş”

Or. Soroca.

                                           Aptitudini :

 

abilitaţi oratorice, vocabular bine dezvoltat, abilitaţi diplomatice, capacităţi analitice şi organizatorice.

 

 

Limba materna

 

Română

  Limbi straine cunoscute

 

 

 

Autoevaluare

 

Comprehensiune

Vorbit

Scris

 Nivel european (*)

 

Abilitati de ascultare

Abilitati de citire

Interactiune

Exprimare

 

Limba Engleză

 

X

X

X

X

X

Limba Rusă   X X X X X
    (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi

 

Competente si abilitati sociale

 

Competente si aptitudini organizatorice

 

Responsabil; Punctual; Sociabil; Capacitatea de a munci în Colectiv.

 

Competente si cunostinte de utilizare a calculatorului

 

INTERNET

MICROSOFT OFFICE WORD

MICROSOFT OFFICE EXCEL

MICROSOFT OFFICE POWER POINT

 

Permis de conducere

 

Categoria „B”

 

 

Dispun de automobil personal

Secretar de Stat

Biografie:

Date personale:

 

Ziua de naștere: 30 ianuarie 1977

 

Studii:

 

1        1993-98 – ULIM, Chisinau, "Banci si Burse de Valori", economist licențiat

2        2012-13 Universitatea din Syracuse, Maxwell School of Citizenship and Public Administration.  ”Executive Master of Public Administration”, master în administrare publică

 

Experienta profesionala

 

03.2010 – 04.2015 Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor. Seful Serviciului Audit Intern

 

1.        Asigurarea conducerii ministerului cu opinii calificate asupra proceselor importante în cadrul ministerului si entităților subordonate
2.        Petrecerea misiunilor de audit, examinarea aspectelor legislative, economice și de gestiune
3.        Expunerea opiniilor de audit asupra multiple proiecte și procese
4.        Suportul ministerului și entităților subordonate în materii de reforme instituționale, planificare strategică și elaborare a bugetelor.

 

08.2006 – 09.2009 Tavrey Airlines, Odessa. Vicedirector General, Marketing si Dezvoltare

 

1        Planificarea strategica a activitatilor si eforturilor companiei

2        Leasingul si implementarea in operare a unei aeronave Airbus A-320

3        Elaborarea Planului de Dezvoltare pentru Aeroportul International Nikolaev si negocierea cu investitorii potentiali

4        Management zi-de-zi a activitatii comerciale a companiei

5        Coordonarea proiectului de restructurare a companiei (2008)

6        Elaborarea business-planului de procurare si leasing al aeronavei YAK-42

 

03.2005 – 10.2005 Air Moldova, Director, Economie si Dezvoltare

 

1        Elaborarea planului anti-criza pentru 2005-06

2        Sanarea companiei de insolvabilitate

3        Implementarea unui sistem robust de informatie manageriala

4        Gestionarea contractelor de leasing si intretinere tehnica a aeronavelor

5        Positionarea pe piata si strategia de marketing

6        Planificarea retelei si orarului

7        Implementarea biletelor electronice si a vinzarilor on-line

8        Interactiunea cu investitorii si finantatorii externi

 

03.2003 – 02.2005 Consultant in domeniul aviatiei civile

 

1        Proiectul de implementare a aeronavelor Boeing В737-300 pentru o companie Ucraineana

2        Elaborarea business planului privind operarea cu aeronave ЕМВ-120 pe curse domestice in Ucraina

3        Proiectul de operare a aeronavelor ЕМВ-145 si Boeing В737-500 in Europa

4        Diverse proiecte de vinzari bilete cu companii din Ucraina

5        Diverse proiecte de assistenta privind sistemele de informatie manageriala

6        Proiectul de achizitie si finantare a unei aeronave Cessna Citation Encore / Learjet-40

 

09.1999 – 12.2002 Air Moldova, Director, Economie si Dezvoltare

 

1        Elaborarea business-planului pentru 2000-04

2        Coordonarea proiectului de procurare si implementare in operare a aeronavei ЕМВ-120

3        Coordonarea proiectului de procurare si implementare in operare a aeronavei ЕМВ-145

4        Coordonarea proiectelor strategice ale companiei

5        Administrarea contractelor principale

6        Elaborarea si implementarea unui sistem de informatie manageriala, incluzind date operationale, financiare si comerciale

7        Planificarea financiara si a bugetului

8        Interactiunea cu investitorii si finantatorii externi

 

Cunoasterea limbilor

 

 

Citit

Scris

Vorbit

Romanian

Materna

Materna

Materna

Russian

Excelent

Excelent

Excelent

English

Excelent

Excelent

Excelent

French

Excelent

Bine

Bine

Ukrainian

Bine

Initial

Satisfacator

Italian

Satisfacator

Initial

Satisfacator

German

Initial

Initial

Initial

Secretar de Stat

Biografie:

Date personale:

 

Ziua de naștere: 30 ianuarie 1977

 

Studii:

 

1        1993-98 – ULIM, Chisinau, "Banci si Burse de Valori", economist licențiat

2        2012-13 Universitatea din Syracuse, Maxwell School of Citizenship and Public Administration.  ”Executive Master of Public Administration”, master în administrare publică

 

Experienta profesionala

 

03.2010 – 04.2015 Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor. Seful Serviciului Audit Intern

 

1.        Asigurarea conducerii ministerului cu opinii calificate asupra proceselor importante în cadrul ministerului si entităților subordonate
2.        Petrecerea misiunilor de audit, examinarea aspectelor legislative, economice și de gestiune
3.        Expunerea opiniilor de audit asupra multiple proiecte și procese
4.        Suportul ministerului și entităților subordonate în materii de reforme instituționale, planificare strategică și elaborare a bugetelor.

 

08.2006 – 09.2009 Tavrey Airlines, Odessa. Vicedirector General, Marketing si Dezvoltare

 

1        Planificarea strategica a activitatilor si eforturilor companiei

2        Leasingul si implementarea in operare a unei aeronave Airbus A-320

3        Elaborarea Planului de Dezvoltare pentru Aeroportul International Nikolaev si negocierea cu investitorii potentiali

4        Management zi-de-zi a activitatii comerciale a companiei

5        Coordonarea proiectului de restructurare a companiei (2008)

6        Elaborarea business-planului de procurare si leasing al aeronavei YAK-42

 

03.2005 – 10.2005 Air Moldova, Director, Economie si Dezvoltare

 

1        Elaborarea planului anti-criza pentru 2005-06

2        Sanarea companiei de insolvabilitate

3        Implementarea unui sistem robust de informatie manageriala

4        Gestionarea contractelor de leasing si intretinere tehnica a aeronavelor

5        Positionarea pe piata si strategia de marketing

6        Planificarea retelei si orarului

7        Implementarea biletelor electronice si a vinzarilor on-line

8        Interactiunea cu investitorii si finantatorii externi

 

03.2003 – 02.2005 Consultant in domeniul aviatiei civile

 

1        Proiectul de implementare a aeronavelor Boeing В737-300 pentru o companie Ucraineana

2        Elaborarea business planului privind operarea cu aeronave ЕМВ-120 pe curse domestice in Ucraina

3        Proiectul de operare a aeronavelor ЕМВ-145 si Boeing В737-500 in Europa

4        Diverse proiecte de vinzari bilete cu companii din Ucraina

5        Diverse proiecte de assistenta privind sistemele de informatie manageriala

6        Proiectul de achizitie si finantare a unei aeronave Cessna Citation Encore / Learjet-40

 

09.1999 – 12.2002 Air Moldova, Director, Economie si Dezvoltare

 

1        Elaborarea business-planului pentru 2000-04

2        Coordonarea proiectului de procurare si implementare in operare a aeronavei ЕМВ-120

3        Coordonarea proiectului de procurare si implementare in operare a aeronavei ЕМВ-145

4        Coordonarea proiectelor strategice ale companiei

5        Administrarea contractelor principale

6        Elaborarea si implementarea unui sistem de informatie manageriala, incluzind date operationale, financiare si comerciale

7        Planificarea financiara si a bugetului

8        Interactiunea cu investitorii si finantatorii externi

 

Cunoasterea limbilor

 

 

Citit

Scris

Vorbit

Romanian

Materna

Materna

Materna

Russian

Excelent

Excelent

Excelent

English

Excelent

Excelent

Excelent

French

Excelent

Bine

Bine

Ukrainian

Bine

Initial

Satisfacator

Italian

Satisfacator

Initial

Satisfacator

German

Initial

Initial

Initial